Effects of treated wastewater irrigation on size-structure, biochemical products and mineral content of native medicinal shrubs

Emad Farahat, Hans Linderholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)235-241
TidskriftEcological Engineering: The Journal of Ecosystem Restoration
Volym60
StatusPublished - 2013
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geovetenskap och miljövetenskap

Citera det här