Effects of tumor-specific CAP1 expression and body constitution on clinical outcomes in patients with early breast cancer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects of tumor-specific CAP1 expression and body constitution on clinical outcomes in patients with early breast cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap