Effects on heart rate variability by artificially generated indoor nano-sized particles in a chamber study

Inger Hagerman, Christina Isaxon, Anders Gudmundsson, Aneta Wierzbicka, Katrin Dierschke, Margareta Berglund, Joakim Pagels, Jörn Nielsen, Eva Assarsson, Ulla B Andersson, Yiyi Xu, Bo A Jönsson, Mats Bohgard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)
178 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects on heart rate variability by artificially generated indoor nano-sized particles in a chamber study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap