Effects on sleep-related problems and self-reported health after a change of shift schedule.

Björn Karlson, Frida Eek, Palle Örbaek, Kai Österberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effects on sleep-related problems and self-reported health after a change of shift schedule.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap