Efficacy and safety of dronedarone by atrial fibrillation history duration: Insights from the ATHENA study

Carina Blomström-Lundqvist, Nassir Marrouche, Stuart Connolly, Valérie Corp dit Genti, Mattias Wieloch, Andrew Koren, Stefan H. Hohnloser

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Efficacy and safety of dronedarone by atrial fibrillation history duration: Insights from the ATHENA study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap