Efficiency, economy and effectiveness—but what about ethics? Supreme audit institutions at a critical juncture

Bidragets titel på inmatningsspråk: Effektivitet, hushållning och måluppfyllelse -men vad med etik?: Riksrevision vid ett kritiskt vägskäl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effektivitet, hushållning och måluppfyllelse -men vad med etik? Riksrevision vid ett kritiskt vägskäl”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap