Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Efficient and nontoxic biomolecule delivery to primary human hematopoietic stem cells using nanostraws”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap