Efficient Conversion of Biomass Derived Levulinic Acid to γ-Valerolactone Using Hydrosilylation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Converting biomass into value-added chemicals is of significant interest and we report an efficient hydrosilylation to convert levulinic acid to γ-valerolactone using cost-effective silanes such as PMHS and TMDS with B(C6F5)3 as catalyst. This metal free methodology works at room temperature reaching TONs and TOFs up to 16000 and 2000 h−1. Insights into the reaction mechanism are reported.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)5243-5247
Antal sidor5
TidskriftEuropean Journal of Organic Chemistry
Volym2021
Utgåva37
DOI
StatusPublished - 2021 okt. 7

Bibliografisk information

Publisher Copyright:
© 2021 The Authors. European Journal of Organic Chemistry published by Wiley-VCH GmbH

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Organisk kemi
  • Kemiska processer
  • Bioenergi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Efficient Conversion of Biomass Derived Levulinic Acid to γ-Valerolactone Using Hydrosilylation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här