Efficient Implementation of the IAA-based Magnitude Squared Coherence Estimator

Kostas Aggelopoulos, George-Othan Glentis, Andreas Jakobsson

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Efficient Implementation of the IAA-based Magnitude Squared Coherence Estimator”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap