Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Efficient induction of functional neurons from adult human fibroblasts.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology