Efficient organic mulch thickness for soil and water conservation in urban areas

Bing Wang, Jianzhi Niu, Ronny Berndtsson, Linus Zhang, Xiongwen Chen, Xiang Li, Zhijun Zhu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Efficient organic mulch thickness for soil and water conservation in urban areas”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap