EG-fördragets direkta inverkan på medlemsstaternas internationella namnrätt: några funderingar kring EG-domstolens Avello-dom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1057-1068
TidskriftSvensk Juristtidning
Utgåva10
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här