EH Domain-Containing 2 Deficiency Restricts Adipose Tissue Expansion and Impairs Lipolysis in Primary Inguinal Adipocytes

Claes Fryklund, Björn Morén, Shrenika Shah, Mario Grossi, Eva Degerman, Claudia Matthaeus, Karin G. Stenkula

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat