Ein vielseitiger Futterspender für anthophile Insekten

Michael Pfaff, Almut Kelber

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråktyska
Sidor (från-till)360-361
TidskriftEntomologische Zeitschrift
Volym113
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Zoologi

Citera det här