Einkommens- & Vermögensgrenzen aus Degrowth-Sicht

Max Koch, Hubert Buch-Hansen

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostForskningPeer review

Originalspråktyska
UtgivningsformatBlog Postwachstum
StatusPublished - 2019 juni 3

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här