Ekonomerna och den stora börskraschen

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressPopulärvetenskap

Sammanfattning

Börskraschen på Wall Street hösten 1929 är en av alla tiders mest spektakulära ekonomiska händelser. Den är följaktligen flitigt omskriven, naturligt nog mest ur amerikanskt perspektiv. Här ska vi betrakta den ur svenskt perspektiv. Hur reagerade svenska nationalekonomer före, under och efter kraschen? Vår historia kretsar kring de tre ekonomer som var mest aktiva: Gustav Cassel, Bertil Ohlin och Johan Åkerman. Cassel var på 1920-talet en av världens mest berömda ekonomer. Ohlins stjärna var på stadig uppgång. Åkerman var en vid Harvard utbildad konjunkturexpert, sedermera professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Cassel skrev regelbundet i Svenska Dagbladet, Ohlin i Stockholms-Tidningen och Åkerman hade Industriförbundets tidskrift Det ekonomiska läget till sitt förfogande

Har resonemangen om en börskris för snart hundra år sen något intresse i vår tid? Ja, de innehåller argument som föregriper dagens penningpolitiska debatt. Ska en centralbank fokusera på ett enda mål – prisnivån – och överlåta åt andra aktörer att hantera de effekter en sådan politik får på tillgångspriser och företagares och konsumenters beteende eller bör banken agera för att undvika att tillgångsbubblor blåses upp och brister med konsekvenser för hela ekonomin?
Bidragets översatta titel Economists and the great stock marker crash
Originalspråksvenska
Volym2
SpecialistpublikationAppell
StatusPublished - 2023 sep.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här