Ekonomins och politikens roll för arbetarradikalismen. Replik

Anders Kjellberg, Daniel Fleming

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)81-84
TidskriftArkiv för studier i arbetarrörelsens historia
Nummer29-30
StatusPublished - 1984

Bibliografisk information

<a href=http://www3.soc.lu.se/index.php?id=93>Anders Kjellbergs hemsida</a>
</br>
</br>
Replik till Bo Stråths genmäle i samma tidskriftsnummer. Se vidare recensionen av Bo Stråths bok Varvsarbetare i två varvstäder i Akriv nr 27-28 1984.
<br>
<a href=http://www.arkiv.nu/Tidskriften/tabid/55/List/1/Default.aspx>Om tidskriften Arkiv</a>
<br>
<a href=http://www.arkiv.nu>Hemsida Arkiv förlag</a>
<br>
Tel 046-13 39 20: arkiv@arkiv-forlag.m.se

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här