Ekosystemteknik - En berättelse om hur ett utbildningsprogram blev till

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportPopulärvetenskap

20 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Civilingenjörsutbildningen i Ekosystemteknik startade höstan 1998 med antagning av 30 studenter. Samtidigt startade även Industriell ekonomi. De två utbildningarna kom till för att möta ett utökat uppdrag från statsmakternas till Lunds universitet avseende utfärdade civilingenjörsexamina. Efter ett förhållandevis snabbt och intensivt planeringsarbete beslutade LTH:s styrelse i februari 1998 om att styrelsen för Lunds universitet skulle inrätta programmet, vilket också skedde samma månad. Utbildningsplan och kursplaner för första årskurser beslutades i april samma år, och den första kullen studenter hade upprop 24 augusti 1998.
Programmet utformades på de tre pelarna teknik, miljö och samhälle. Utifrån denna grund kunde studenterna specialisera sig inom exempelvis vattenresurslära, VA-teknik, processdesign eller miljösystemanalys. En stor del av kurserna i de tre första årskurserna var nykomponerade och visade många prov på pedagogisk förnyelse och samverkan över ämnesgränser. Ekosystemteknik fick många sökande redan första året och studenterna bildade en egen sektion 2001.
Programmets grundläggande uppläggning är densamma 2022 som 1998. Många civilingenjörer i Ekosystem har anställning i konsultbranchen, inom VA och energi, på myndigheter samt inom idéburen sektor.
Originalspråksvenska
FörlagLund University
Antal sidor25
StatusPublished - 2022 okt. 31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pedagogiskt arbete
  • Övrig annan teknik

Citera det här