El crecimiento de un álgebra de conglomerados de tipo tubular

Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

Bidragets översatta titel The growth of a cluster algebra of tubular type
Originalspråkspanska
KvalifikationMaster
Tilldelande institution
  • National Autonomous University of Mexico
Handledare
  • Barot, Michael, handledare, Extern person
Sponsorer för avhandling
Tilldelningsdatum2012 mars 15
StatusPublished - 2011
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Algebra och logik

Citera det här