Elastase-producing Pseudomonas aeruginosa degrade plasma proteins and extracellular products of human skin and fibroblasts, and inhibit fibroblast growth.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)47-55
TidskriftMicrobial Pathogenesis
Volym34
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Citera det här