Elastic and quasi-elastic pp and gamma * p scattering in the dipole model

Christoffer Flensburg, Gösta Gustafson, Leif Lönnblad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

46 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Elastic and quasi-elastic pp and gamma * p scattering in the dipole model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap