Elder-Vass on the Causal Power of Social Structures

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)
1233 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

In this review essay I examine the central tenets of sociologist Dave Elder-Vass’s recent contribution to social ontology, as put forth in his book The Causal Power of Social Structures: Emergence, Structure and Agency (2010). Elder-Vass takes issue with ontological individualists and maintains that social structures exist and have causal powers in their own right. I argue that he fails to establish his main theses: he shows neither that social structures have causal powers “in their own right” (in any sense of this expression) nor that they exist.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)774-791
TidskriftPhilosophy of the Social Sciences
Volym44
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Elder-Vass on the Causal Power of Social Structures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här