Elderly people and design

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

1 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This is a presentation of the newly established research program entitled "Elderly People and Design" at the Department of Design Sciences, Lund University's Institute of Technology. Several of the departmental research divisions have many years exp
Originalspråkengelska
Förlag[Publisher information missing]
Antal sidor28
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Elderly people and design”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här