Elective orthopaedic surgery for inhibitor patients.

E. C. Rodriguez-Merchan, J. D. Wiedel, T. Wallny, I. Hvid, Erik Berntorp, G-E Rivard, N. J. Goddard, F. Querol, H. Caviglia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

65 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)625-631
TidskriftHaemophilia
Volym9
Utgåva5
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Citera det här