Electrical characterization of thin InAs films grown on patterned W/GaAs substrates

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

244 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Electrical characterization of thin InAs films grown on patterned W/GaAs substrates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap