Electrical resistivity tomography and induced polarization for mapping the subsurface of alluvial fans: A case study in Punata (Bolivia)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

32 Citeringar (SciVal)
415 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Electrical resistivity tomography and induced polarization for mapping the subsurface of alluvial fans: A case study in Punata (Bolivia)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap