Electrical resistivity tomography and induced polarization for mapping the subsurface of alluvial fans: A case study in Punata (Bolivia)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

485 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat