Electrocatalytic proton reduction by thiolate-capped triiron clusters [Fe3(CO)93-SR)(μ-H)] (R = iPr, tBu)

Shishir Ghosh, Sucharita Basak-Modi, Michael G. Richmond, Ebbe Nordlander, Graeme Hogarth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Electrocatalytic proton reduction by thiolate-capped triiron clusters [Fe3(CO)93-SR)(μ-H)] (R = iPr, tBu)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi