Electrochemical and spectroscopic evidences of the interaction between DNA and Pt(II)(dppf)-complex

Lucilene D. Mello, Emerson S. Ribeiro, Lauro T. Kubota, Sofi Elmroth, Regina M. S. Pereira

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Electrochemical and spectroscopic evidences of the interaction between DNA and Pt(II)(dppf)-complex”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar