Electrochemical wiring of the Gram-positive bacterium Enterococcus faecalis with osmium redox polymer modified electrodes

Galina Pankratova, Kamrul Hasan, Dónal Leech, Lars Hederstedt, Lo Gorton

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Electrochemical wiring of the Gram-positive bacterium Enterococcus faecalis with osmium redox polymer modified electrodes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar