Electron and photon energy calibration with the ATLAS detector using LHC Run 2 data

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Electron and photon energy calibration with the ATLAS detector using LHC Run 2 data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics