Electronic and geometric structure of methyl oxirane adsorbed on Si(100)2 x 1

M. N. Piancastelli, Z. Bao, Franz Hennies, O. Travnikova, D. Ceolin, T. Kampen, K. Horn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Electronic and geometric structure of methyl oxirane adsorbed on Si(100)2 x 1”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi