Electropermeabilization in Experimental Tumour Treatment: Dosimetry and Tissue Effects

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Electropermeabilization in Experimental Tumour Treatment: Dosimetry and Tissue Effects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi