Electrophile-Induced Conformational Switch of the Human TRPA1 Ion Channel Detected by Mass Spectrometry

Lavanya Moparthi, Sven Kjellström, Per Kjellbom, Milos R Filipovic, Peter M Zygmunt, Urban Johanson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Electrophile-Induced Conformational Switch of the Human TRPA1 Ion Channel Detected by Mass Spectrometry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi