Elemental abundance trends in the Galactic thin and thick disks as traced by nearby F and G dwarf stars

Thomas Bensby, Sofia Feltzing, Ingemar Lundström

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

    317 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Elemental abundance trends in the Galactic thin and thick disks as traced by nearby F and G dwarf stars”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Physics