Elemental abundance trends in the Galactic thin and thick disks as traced by nearby F and G dwarf stars

Thomas Bensby, Sofia Feltzing, Ingemar Lundström

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

    318 Nedladdningar (Pure)
    Filter
    Doktorsavhandling (sammanläggning)

    Sökresultat