Elevated Insular Glutamate (Glu) in Fibromyalgia (FM) is associated with Experimental Pain.

RE Harris, Pia Sundgren, A Sen, B Craig, E Kirschnbaum, DJ Dlauw

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3146-3152
TidskriftArthritis and Rheumatism
Volym60
Nummer10
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här