Elevated plasma sRAGE and IGFBP7 in heart failure decrease after heart transplantation in association with haemodynamics

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Elevated plasma sRAGE and IGFBP7 in heart failure decrease after heart transplantation in association with haemodynamics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap