Elevated premature ventricular complex counts on 24-hour electrocardiogram predict incident atrial fibrillation and heart failure—A prospective population-based cohort study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Elevated premature ventricular complex counts on 24-hour electrocardiogram predict incident atrial fibrillation and heart failure—A prospective population-based cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap