Elevated Serum GAD65 and GAD65-GADA Immune Complexes in Stiff Person Syndrome.

Gucci Jijuan Gu Urban, Mikaela Friedman, Ping Ren, Carina Törn, Malin Fex, Christiane S Hampe, Åke Lernmark, Ulf Landegren, Masood Kamali-Moghaddam

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
124 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Elevated Serum GAD65 and GAD65-GADA Immune Complexes in Stiff Person Syndrome.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap