Elever i matematiksvårigheter: Lärare och elever om låga prestationer i matematik

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

8853 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Handledare
  • Persson, Johannes, handledare
  • Engström, Arne, Biträdande handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2019 sep 6
UtgivningsortLund
Förlag
Tryckta ISBN978-91-8889-947-7
Elektroniska ISBN978-91-8889-947-8
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-09-06
Time: 13:00
Place: LUX C126
External reviewer
Name: Lena Lindenskov
Title: associate professor
Affiliation: Aarhus universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • Differentiering
  • dyskalkyli
  • matematiksvårigheter
  • matematikängslan
  • särskilt stöd, specifik SUM-elever, särskilt utbildningsbehov i matematik

Citera det här