Elise Kimerling Wirtschafter, Religion and Enlightenment in Catherinian Russia. The Teachings of Metropolitan Platon. DeKalb, Ill.: Northern Illinois University Press, 2013

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)265-267
TidskriftÅrsbok för Svenskt Gudstjänstliv
Volym90 (2015)
StatusPublished - 2016

Bibliografisk information

Reviewed work: Religion and enlightenment in Catherinian Russia : the teachings of Metropolitan Platon / Elise Kimerling Wirtschafter, ISBN 9780875804699.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här