Eltoprazine counteracts l-DOPA-induced dyskinesias in Parkinson's disease: a dose-finding study.

Per Svenningsson, Carl Rosenblad, Karolina Af Edholm Arvidsson, Klas Wictorin, Charlotte Keywood, Bavani Shankar, David A Lowe, Anders Björklund, Håkan Widner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

302 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Eltoprazine counteracts l-DOPA-induced dyskinesias in Parkinson's disease: a dose-finding study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap