Elucidating failure mechanisms in human femurs during a fall to the side using bilateral digital image correlation

Lorenzo Grassi, Joeri Kok, Anna Gustafsson, Yi Zheng, Sami P. Väänänen, Jukka S. Jurvelin, Hanna Isaksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Elucidating failure mechanisms in human femurs during a fall to the side using bilateral digital image correlation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap