Elucidating failure mechanisms in human femurs during a fall to the side using bilateral digital image correlation

Lorenzo Grassi, Joeri Kok, Anna Gustafsson, Yi Zheng, Sami P. Väänänen, Jukka S. Jurvelin, Hanna Isaksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)
6 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat