Elusive intangibles: Exploring the experience of authenticity in product development

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

257 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

När konsumenter köper en produkt så har de förväntningar på vad produkten kommer att kunna leverera. Rationella argument försöker försäkra sig om att produktens tekniska egenskaper kommer att bli till belåtenhet. Men det är ändå ofta känslan som får sista ordet. Känns produkten rätt, tillräckligt attraktiv, eller är den ens värd att betala så mycket för? Det är väl känt att människans perception i hög grad är subjektiv till sin natur. Allt förnuft må försöka få oss att göra det ”vettiga” valet, men om produkten inte upplevs som attraktiv eller ”rätt” så kanske valet faller på något annat eller leder till missnöje med det som valts. Detta är anledningen till varför subjektiva produktupplevelser är viktiga att ta med i beräkning vid utveckling av nya konsumentprodukter.
Den första studien i denna avhandling behandlar ett nytt sätt att försöka framkalla, fånga och sedan mäta sådana värden. Värdet av den forskningen och dess bidrag ligger i utvecklingen och valideringen av en ny typ av internetverktyg för att framkalla och mäta produktupplevelser som antas vara mer effektiv än traditionella internetverktyg för denna typ av produktutvärderingar.
De resterande studierna i denna avhandling försöker beskriva dessa ”intangibla” värden, hur yrkesfolk talar om dem, vilken betydelse de har samt hur de implementeras. Vilken typ av värden försöker produktutvecklare integrera i de produkter de utvecklar, och hur gör de? Och hur tänker de sig att deras konsumenter kommer att uppleva dessa kvaliteter?
Forskningen har speciellt intresserat sig för att försöka beskriva och förstå den ”intangibla” kvalitén autenticitet. I litteraturen har denna form av värde beskrivits som ledande och avgörande för att kunna skapa ett högt marknadsvärde. Det har emellertid varit oklart vad det egentligen betyder när någon inom produktutveckling säger att ett varumärke eller en produkt är autentisk. Detta förhållande har analyserats i denna avhandling.
Forskningen bidrar även med att redovisa vilka kvalitéer som olika professioner inom produktutvecklingsprocessen finner viktiga när de utvecklar högt värderade konsumentprodukter. Forskningen behandlar även den pågående debatten kring autenticitetsbegreppet kopplat till marknadsvärde.
Forskningen bidrar även med att föreslå en ny flerdimensionell modell som förklarar hur marknadsvärde hänger ihop med autenticitet. Denna flerdimensionella modell förklarar hur forskningsfält som relaterar till produktutveckling kan bidra till att skapa och bibehålla ett högt marknadsvärde för produkter.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Innovation
Handledare
 • Diegel, Olaf, handledare
 • Warell, Anders, handledare
 • Nordin, Axel, handledare
Tilldelningsdatum2019 sep. 18
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7895-201-4
ISBN (elektroniskt)978-91-7895-202-1
StatusPublished - 2019 aug. 23

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-09-18
Time: 09:15
Place: Lecture Hall Stora Hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum, IKDC, Sölvegatan 26, Lund University, Faculty of Engineering LTH
External reviewer(s)
Name: Anker Lenau, Torben
Title: Associate Professor
Affiliation: Technical University of Denmark, DTU, Denmark
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Ekonomi och näringsliv

Fria nyckelord

 • Produkt och and varumärkesupplevelse, produkt och varumärkesvärde, produkt och varumärkesautenticitet, produkt och varumärkesbetydelse, abstrakta produktegenskaper.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Elusive intangibles: Exploring the experience of authenticity in product development”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • Per Kristav

  Damien Motte (Andra handledare)

  2014 nov. 12018 jan. 26

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Citera det här