Bacillus subtilis StoA is a thiol-disulfide oxidoreductase important for spore cortex synthesis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bacillus subtilis StoA is a thiol-disulfide oxidoreductase important for spore cortex synthesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap