Embedded Ultrathin Cluster Electrodes for Long-Term Recordings in Deep Brain Centers

Leila Etemadi, Mohsin Mohammed, Palmi Thor Thorbergsson, Joakim Ekstrand, Annika Friberg, Marcus Granmo, Lina M E Pettersson, Jens Schouenborg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Embedded Ultrathin Cluster Electrodes for Long-Term Recordings in Deep Brain Centers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience