EMBRYONIC GLIA AND FOREBRAIN NEUROGENESIS; in vitro generation and differentiation of telencephalic neurons

Charlotta Skogh

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”EMBRYONIC GLIA AND FOREBRAIN NEUROGENESIS; in vitro generation and differentiation of telencephalic neurons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap