Embryonic Stem Cell-Derived Neural Stem Cells Fuse with Microglia and Mature Neurons.

Carlo Cusulin, Emanuela Monni, Henrik Ahlenius, James Wood, Jan Claas Brune, Olle Lindvall, Zaal Kokaia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Embryonic Stem Cell-Derived Neural Stem Cells Fuse with Microglia and Mature Neurons.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Neuroscience